Events

LXVII Congreso de AERRAAITI VIGO

La Sectorial d’indrustrials és el AERRAAITI. El més segur és que no sàpigues que és, a nosaltres tambè ens va costar aprendre les sigles. Asociación Estatal de Representantes de Alumnos Ingenierías de Ámbito Industrial, el AERRAAITI.

En aquesta Organització ens reunim representants de totes les universitats de l’Estat en l’àmbit industrials per portar al ministeri d’industria i altres órgans les nostres necessitats. En les diferents comissions treballem posicionaments com les atribucions profesionals, competències transversals, la relació empresa-universitat,…

Organitzat per la Delegación del Alumnado de la Escuela de Ingeniería Industrial (DAI) en Vigo,  els dies del 2 al 6 de novembre.

Temes com:

Pràctiques Acadèmiques Externes: on es vaexplicar la reforma del “Estatut del Becari o de l’Estudiant en Pràctiques”, i es va fer una anàlisi sobre com afectarà els graus d’enginyeries d’àmbit industrial, plantejant les necessitats dels seus estudiants.

PARS: Según la disposición adicional novena del RD 822/2021, las universidades podrán ofertar como experiencia docente piloto programas académicos como recorridos sucesivos en ingeniería y arquitectura, que vinculen un título de Grado y un título de Máster Universitario orientado a la especialización profesional, manteniendo su diferenciación e independencia estructural.

Graus amb menció dual: El RD 822/2021 establece en el artículo 22 la posibilidad de que “los títulos universitarios oficiales de Grado y de Máster podrán incluir la Mención Dual, que comporta un proyecto formativo común que se desarrolla complementariamente en el centro universitario y en una entidad colaboradora, que podrá ser una empresa, una organización social o sindical, una institución o una administración, bajo la supervisión y el liderazgo formativo del centro universitario, y cuyo objetivo es la adecuada capacitación del estudiantado para mejorar su formación integral y mejorar su empleabilidad”.

Van ser tractats i ferem formacions. Tambè visitarem el texit industrial de la ciutat. el seu port i la manufactura de cotxe. Dos dies d’assemblea on es varen tractar les línees d’acctuació i el funcionament intern. En aquesta mateixa assemblea és renovaren els càrrects de gobern de l’associació.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Traduce »