Assemblea

Dimarts 29, prox assemblea

Per la present, queda convocada l’assemblea ordinària del AdR el dimarts 29 a les 14:00h en primera convocatòria presencialment en la sala 3.0.2b de l’ETSE i, online desde Discord per a qui ho sol·licite.


1.Aprovació, si escau, del ordre del dia.
2.Aprovació, si escau, del acta anterior.
3.Informe coordinador.
4.Informe AERRAAITI.
5.Elecció membres Mesa Coordinació del AdR.
6.Elecció, si escau, membres CAT.
7.Elecció, si escau, membres comisions de l’Escola.
8.Elecció, si escau comisions AdR
9.Fútbol.
10.Formacions.
11. Precs i preguntes.

Preguem màxima assistència <3.

Les/els nous membres que no sàpiguen acudir, parleu-me per WhatsApp *nun censurado*.

Jeroni.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Traduce »