telematica

Pregunta 1: Executant l’ordre “route ‐n” obtenim la següent informació:

Qué valor determina la IP del Gateway o encaminador per defecte del host? 

 • A) 10.0.0.0
 • B) 0.0.0.0
 • C) 255.255.255.255
 • D) No hi ha cap Gateway per defecte assignat

Pregunta 2: Es dissenyen filtres analògics amb els prototips Butterworth, Tchebyshev I i II i El·líptics. Els filtres digitals obtinguts han de complir les següents especificacions: Fm=100HZ, Fc=200Hz, Rp=2 dB, Rs=40dB i banda de transició BT=100Hz. Respon a la següent qüestió:

Els filtres que només contenen pols són:

 • A) Elíptico i Butterworth
 • B) Butterworth i Tchebyshev I
 • C) Tchebyshev II
 • D) Tchebyshev I

Pregunta 3: “Penetration testing”, és un procés que consisteix a vulnerar diferents entorns o sistemes, amb la finalitat de trobar i previndre possibles fallades de seguretat en un sistema, determinant l’abast de les fallades en aquest. Quins tipus existeixen?

 • A) White Box
 • B) Black Box
 • C) Grey Box
 • D) Totes són correctes

Pregunta 4: Quin avantatge ens aporta utilitzar una comunicació en xarxa amb el protocol UDP?

 • A) Poca sobrecàrrega
 • B) Eficient
 • C) Garanteix el lliurament de les dades en el mateix ordre en el qual s’han enviat
 • D) Garanteix que no es perda cap dada

Pregunta 5: A què es va deure la fallada del Satèl·lit Ariane 5?

 • A) una excepció de programari
 • B) Un Null
 • C) Error cost temporal
 • D) No va haver-hi incident

Pregunta 6: Quin és un exemple de metaverso?

Pots seleccionar més d’una opció

 • A) Pokemon Go
 • B) Genially
 • C) Pou
 • D) Second Life

Pregunta 7: En un auditori amb forma circular:

 • A) els sons convergeixen en el centre
 • B) només s’escolten les freqüències més altes
 • C) s’escolta igual en tota la sala
 • D) els sons convergeixen al fons de la sala

Pregunta 8: El canvi fonamental que en la 2G va possibilitar l’expansió i la millora dels sistemes de comunicacions mòbils va ser:

 • A) El pas de comunicacions analògiques a digitals
 • B) L’ús de la banda de freqüències mil·limètriques
 • C) El desenvolupament d’una interfície d’usuari tàctil
 • D) L’ús d’estacions base no terrestres

Pregunta 9: L’antena bàsica és el:

 • A) Reflector
 • B) Directors
 • C) Dipolo
 • D) Yagi

Pregunta 10: Quin òrgan realitza la funció d’analitzador d’espectres?

 • A) El timpà
 • B) L’estrep
 • C) La trompa d’Eustaqui
 • D) La còclea

Per a contestar, acudeix a consergeria i ompli la papeleta amb les teues respostes

Traduce »