Enginyeria multimedia

Pregunta 1: En Linux, quin d’aquestes opcions és possible i per què?

 • A) crear un grup de volums sobre un volum lògic
 • B) crear un volum lògic sobre un grup de volums
 • C) tant (a) com (b) són possibles
 • D) cap és possible

Pregunta 2: És possible eliminar completament les fallades o «*misses» en els accessos a la memòria caixet …

 • A) … si es disposa d’una caixet totalment associativa, amb la grandària prou gran.
 • B) … si es disposa d’una caixet prou gran, independentment del tipus de caixet.
 • C) … si s’usen tècniques de localitat en l’emmagatzematge de les dades i accés a aquests, depenent del tipus de caixet.
 • D) No és possible eliminar completament les fallades en els accessos a la memòria caixet.

Pregunta 3: La sincronització de la E/S mitjançant interrupcions, té l’avantatge enfront de la E/S per prova d’estat en què …

 • A) … allibera la CPU de la E/S, amb el que aquesta pot executar programes d’usuari i SOTA.
 • B) … maximitza les prestacions de E/S ja que la transferència de dades no té cost addicional.
 • C) … permet que la CPU execute altres tasques mentre no siga necessari atendre el perifèric.
 • D) … la CPU pot interrompre al mòdul de E/S per a realitzar la transferències quan està preparada.

Pregunta 4: Volem capturar un vídeo d’un helicòpter. Si les seues aspes estan girant a una velocitat de 360 rpm (6 voltes per segon), quina serà la freqüència de captura mínima perquè el moviment es continue percebent correctament i no aparenten estar parades o girant en sentit invers?

 • A) Major que 6 fotogrames per segon
 • B) Major que 12 fotogrames per segon
 • C) Igual a 12 fotogrames per segon
 • D) Major que 24 fotogrames per segon

Pregunta 5: Per a modificar l’estructura d’una taula, s’utilitza la sentència de SQL:

 • A) MODIFY TABLE nombretabla
 • B) DROP TABLE nombretabla
 • C) ALTER TABLE nombretabla
 • D) update nombretabla

Pregunta 6: Les textures en una imatge estan:

 • A) Relacionades amb les altes freqüències
 • B) Relacionades amb les baixes freqüències
 • C) Relacionades amb la informació cromàtica de la imatge
 • D) L’a) i la b) són certes.

Pregunta 7: Respecte als micròfons de condensador:

 • A)Solen tindre una resposta en freqüència menys plana que els dinàmics.
 • B) Necessiten alimentar-se amb un voltatge continu.
 • C) Tenen dues làmines metàl·liques descarregades que es carreguen en exposar-se a les variacions de pressió del so incident.
 • D) Només necessiten alimentació phantom si desitgem una major sensibilitat. 

Pregunta 8:  El prototip correcte per a sobrecarregar l’operador >>(entrada) en una classe Alumne, és:

 • A) friend istream& operator >> (istream&, const Alumno); 
 • B) istream operator >> (istream&, Alumno);
 • C) friend istream& operator >> (istream&, Alumno);
 • D) friend istream& operator >> (istream&, Alumno&);

Pregunta 9: És una optimització basada a no dibuixar els objectes que es troben fora de la piràmide de visió:

 • A) Frustum Culling
 • B) Portal Culling
 • C) Occlusion Culling
 • D) Backface Culling

Pregunta 10:  Hem definit a Java una classe anomenada Quadrat que té un mètode per a dibuixar(). Volem crear una instància d’aquesta classe i dibuixar el quadrat. Quin de les següents sentències és la forma correcta?:

 • A) Quadrat *meu_quadrat = new Quadrat();
 •      meu_quadrat.dibuixar();
 • B) Quadrat_dibuixar();
 • C) Quadrat meu_quadrat = new Quadrat();
 •      meu_quadrat.dibuixar(); 
 • D) Quadrat: meu_quadrat;
 •     meu_quadrat.dibuixar();

Per a contestar, acudeix a consergeria i ompli la papeleta amb les teues respostes

Traduce »